Η ομάδα

Βαθμός Διαχειριστές Αρχική ομάδα Συντονιστής
Administratornikolas Διαχειριστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
Βαθμός Καθολικοί συντονιστές Αρχική ομάδα Συντονιστής
Global moderatorjeanpoul Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
Global moderatorMG-RoverClub Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
Global moderatorstergios Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
Global moderatorstickers!!! Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις